Let's Talk

Learning Center

Основні принципи хмарної безпеки

Хмарні системи в наш час широко використовуються як комерційними компаніями, так і приватними особами для особистих потреб. Хоча прийнято вважати, що хмарні системи оснащені надійними засобами захисту, які запобігають будь-яким видам крадіжки даних, правда полягає в тому, що хакери, що використовують складні технології, все ж таки можуть зламати засоби захисту цих систем. Щоб переконатися, що хмарні програми та хмарні сервіси зберігання даних завжди залишаються в безпеці, необхідно скористатися послугами, які пропонує компанія CASB або брокер із забезпечення безпеки хмарного доступу. Для хмарних систем необхідно впровадити ті самі висококласні засоби захисту, які зазвичай застосовуються для традиційних автономних ІТ-систем.

Нижче розглянемо чотири основні стовпи хмарної безпеки, за допомогою яких можна застосувати цілісний підхід для захисту хмарних систем від будь-яких порушень безпеки.

Захист мережі

Коли ми думаємо про мережевий захист, ми одразу асоціюємо його зі стандартними локальними ІТ-системами. Однак і хмарні системи повинні використовувати засоби мережевого захисту для забезпечення безпеки та захисту хмарних даних та додатків. Компанії CASB в основному застосовують два різні типи захисту хмарних мереж. До них відносяться мікросегментація та живе проходження трафіку, яке здійснюється "у лінію". Мікросегментація – це створення певних зон або кишень для ізоляції робочих навантажень одна від одної, щоб вони могли бути захищені індивідуально. Така процедура тісно пов'язана з підходом "нульової довіри". Встановлюючи бар'єри між різними додатками та робочими навантаженнями, можна ускладнити хакерам та зловмисникам перехід від конкретного зараженого вузла до іншої програми. Саме тому мікросегментація вважається такою важливою у забезпеченні безпеки хмарного середовища. Мікросегментація використовує контейнеризацію, щоб забезпечити безпеку застосування та навколишнього операційного середовища. Такий тип сегментування дозволяє звести до мінімуму будь-яку можливу шкоду.

Комерційна організація може запускати кілька програм у хмарному середовищі. Ці програми можуть використовуватися робочою силою, інші можуть забезпечувати підтримку важливої ​​та секретної інформації. Оскільки ці два типи додатків не можна об'єднувати або змішувати, необхідно використовувати мікросегментацію, оскільки це допоможе зберегти їх на кількох рівнях класифікації, щоб не відбувалося накладання один на одного.

Іншим суттєвим аспектом захисту мережі є, звичайно ж, живий потік трафіку, що здійснюється "inline". Замість того, щоб створювати прикордонний знак навколо хмарної системи, подібно до того, як це робиться зі стандартними локальними ІТ-системами, при мережному захисті кордон розширюється до рівня користувача. Рішення щодо безпеки хмари повинні дозволяти авторизованим користувачам мати безпечний доступ до всіх типів хмарних даних та додатків, а також надавати їм видимість погроз та відповідну інформацію, коли вони виконують дії у хмарі.

Обчислювальна безпека

Обчислювальна безпека включає рішення щодо забезпечення безпеки кінцевих систем, робочих навантажень і керованих сервісів, що працюють в хмарних системах, які зазвичай називаються платформами як послуга. Безпека на рівні комп'ютера, яка стає необхідною у хмарі, має два основні компоненти. Перший – це автоматизоване керування вразливістю, яке допомагає виявляти та запобігати будь-яким уразливості, які можуть виникнути протягом усього життєвого циклу програми. Він також допомагає визначити пріоритетність ризиків для хмарного середовища. Другий аспект – це поточна операційна безпека. Сюди входить робота з обчислювальними робочими навантаженнями чи двигунами. Ефективна хмарна безпека повинна включати активну та автоматичну перевірку дій загроз, щоб шкідливі дії могли бути швидко виявлені та усунені.

Відповідність галузевим стандартам безпеки

Інфраструктура безпеки хмарних систем має відповідати галузевим стандартам, а також постійно вдосконалюватись для вирішення нових завдань безпеки. Вони також повинні слідувати кращим практикам з точки зору інвентаризації активів та безпеки даних. Агентства безпеки повинні проводити велику інвентаризацію таких інструментів, як сервери та хмарні інструменти, наприклад, балансувальники навантаження. Це також актуально для тих, хто використовує багатохмарні рішення, які пропонують різні провайдери. Ведення централізованої інвентаризації хмарних активів може підвищити ефективність керування. Проте керування такою складною системою може вимагати більших зусиль. Впроваджуючи висококласне безпекове рішення, можна автоматизувати потреби в забезпеченні безпеки всього процесу інвентаризації.

В наші дні агентства безпеки впроваджують стратегії безпеки, що відповідають стандарту ISO 27001, які забезпечують безпечну роботу хмарної системи. Дані та кінцеві точки можна надійно контролювати за допомогою високотехнологічних систем безпеки. Хмарне рішення з безпеки має бути здатним автоматизувати впровадження системи, а також пропонувати постійну звітність з проблем безпеки та керувати засобами виправлення. Крім того, методи забезпечення безпеки даних повинні дотримуватися на кожному етапі, щоб компанія могла отримати вигоду з хмарного зберігання даних та програмного забезпечення як послуги.

Безпека особистих даних

Безпека ідентифікації – це процес, який включає виявлення і зіставлення машинних і ручних ідентифікаторів користувачів для визначення того, що їм дозволено робити в мережі. Роль рішення для забезпечення безпеки хмари полягає в тому, щоб переконатися, що люди можуть отримати доступ тільки до певних програм, на використання яких вони уповноважені, щоб вони могли виконувати свою роботу. Рішення для забезпечення безпеки хмари також повинно мати можливість спілкуватися та взаємодіяти з іншими машинами, щоб вони могли керувати своїми програмами. Таким чином, цей процес працює аналогічно до мікросегментації.

Управління потужною хмарною системою безпеки можливе лише в тому випадку, якщо вона дотримується чотирьох вищеописаних принципів. Важливо відзначити, що безпека хмарної системи передбачає багаторівневий підхід, який має здійснюватися за допомогою кількох технологій. Оскільки в наші дні все більше людей орієнтуються на віддалену роботу, а від підприємств потрібне використання нових ІТ-практик та впровадження хмарних технологій, компанії мають бути добре підготовлені до боротьби з загрозами кібербезпеки, які можуть бути дуже наполегливими. Робота з цілісною системою безпеки хмарних середовищ може допомогти компаніям безпечно керувати своїми хмарними даними та додатками та забезпечити необхідний спокій.