Let's Talk

Learning Center

Розуміння SASE і його переваг в мережевій безпеці

SASE або Secure Access Service Edge – це мережева архітектура, яка поєднує безпеку з SD-WAN для створення єдиної хмарної служби. Переваги SASE включають розгортання глобальної мережі (WAN), правильний розподіл смуги пропускання та підвищену безпеку для кожної програми.

SASE, хмарний сервіс, який підходить для мінливих часів, оскільки дозволяє масштабувати себе. Пакет SASE є комбінацією таких технологій, як Secure Web Gateway (SWG), SD-WAN, Zero Trust Network Access (ZTNA), Firewall as a Service (FWaaS) та Cloud Access Security Broker (CASB).

Все це робить його надійним рішенням для мережевої безпеки, яке може виконувати декілька завдань, таких як ідентифікація конфіденційних даних та шкідливих програм, безперервний моніторинг сеансів, розшифрування даних та оцінка рівнів довіри та ризиків.

10 основних переваг SASE

1. Контроль витрат

Перевага SASE полягає в тому, що він може надати єдине хмарне рішення замість розрізненої моделі різних фізичних та віртуальних програм від різних постачальників. Організації можуть надавати якісніші послуги та технології під одним дахом. Це допомагає усунути необхідність використання кількох постачальників, заощаджуючи кошти, час та зайву складність мережі. Будь-які оновлення, виправлення безпеки та обслуговування мережі спрощуються та скорочують витрати. Ще одна економія – зниження навантаження на ІТ-персонал та. Розгортання рішень SASE допомагає організаціям скоротити витрати на ІТ-персонал без шкоди для забезпечення безперервного моніторингу мережі та заходів безпеки.

2. Масштабованість

Подібно доставці програм за допомогою Azure, Digital Ocean та AWS, SASE працює для архітектури WAN. SASE забезпечує масштабованість та еластичність в інфраструктурі WAN. Рішення Hub-and-Spoke (концентратор і спиця) і point-to-point (точка-точка) вимагають більше часу і ресурсів для масштабування вгору і вниз. Навпаки, у хмарному рішенні SASE ІТ-навантаження мінімізує та оптимізує час виділення ресурсів. За допомогою SASE ІТ-фахівці можуть швидше підключити сайт до мережі, порівняно з традиційною глобальною мережею. Крім того, з використанням хмарних платформ потреба у фізичному устаткуванні знизиться. Отже, це означає менше часу простою під час обслуговування та меншу кількість ліцензій на програмне забезпечення. Підвищена ефективність і дозволяє ІТ-фахівцям приділяти більше уваги безпеці та моніторингу мережі.

3. Найкраще управління

Простота управління – одна з головних переваг використання SASE. Його програма для одноточкового хмарного управління допомагає легко контролювати всю мережеву службу. Наприклад, для управління пристроями SD-WAN, SWG, VPN, NGFW в офісах у різних місцях організації потрібна більша ІТ-команда для роботи з ними.

У випадку SASE складність управління існуючою мережею фізичних місць розташування та додавання в міру зростання організації не виникає, оскільки це єдиний хмарний додаток для управління. Він безперешкодно контролює мережу організації, що постійно зростає, і не вимагає часу на такі завдання обслуговування, як виправлення.

4. Безперервна безпека

Хмарна модель SASE захищає всі межі мережевої безпеки. Його функціональні можливості включали SD-WAN, SWG, IPS, NGFW та мережеву архітектуру наступного покоління. Оптимізація WAN гарантує надійність мережної безпеки, що, своєю чергою, забезпечує підвищену продуктивність.

5. Проста модель безпеки

Спадкова мережна система часто потребує додаткових пристроїв безпеки, щоб відповідати останнім стандартам та вимогам безпеки. Більшість застарілих рішень не підтримують новітні функції безпеки, такі як SWG, NGFW та IPS. Тому підприємства розгортають більше рішень щодо безпеки, щоб заповнити прогалину. Однак це ускладнює всю систему та створює різні проблеми.

6. Захист даних

В даний час багато компаній збирають, обробляють та поширюють величезні обсяги даних.

Дані складаються з конфіденційної інформації про бізнес, клієнтів та інтелектуальну власність. Запобігання втраті даних (LDP) – це практика захисту цих конфіденційних даних від втрати, неправомірного використання чи крадіжки, незалежно від того, де вони зберігаються.

Захист від втрати даних включається за допомогою хмарної SASE, яка автоматизує кілька процесів захисту від втрати даних, включаючи виявлення та класифікацію конфіденційних даних, що знаходяться у використанні, передачі чи зберіганні. SASE DLP аутентифікує пристрої та користувачів та контролює, хто має доступ до інформації та додатків. SASE дозволяє подавати заявки на захист у мережі, включаючи більше однієї хмарної програми, локальні програми, кілька програм та мобільні пристрої.

7. Найкраща мережна продуктивність

SASE забезпечує безперервний моніторинг мережі, який розкриває продуктивність потоку даних, включаючи потоки віддалених даних, розподілені у хмарних середовищах та центрах обробки даних. Ефективний моніторинг розкриває всі вхідні та вихідні технологічні з'єднання в єдиному порталі або мережному інтерфейсі. Оскільки все більше мереж розширюється до віддалених місць, їх підключення стає проблемою, якщо не використовується SASE, який надійно і безпечно з'єднує мережу. SASE може бути корисним для нового домену користувачів, наприклад для роботи домашніх співробітників. Цю групу було важко контролювати та моніторити. Внаслідок затримки через моніторинг мережі не додаються.

8. Суворіший контроль за використанням даних

Організаційні ризики завжди динамічні, оскільки користувачі та програми постійно змінюються, з'єднання та відключення відбуваються регулярно. Щоб знизити ризики за рахунок розуміння того, як користувачі, пристрої, програми та служби взаємодіють у мережі, видимість цих програм важлива для моніторингу та виявлення будь-яких уразливостей у мережній безпеці.

ZTNA (доступ до мережі з нульовою довірою) – це новий підхід, який дозволяє підприємствам отримати детальний огляд та контроль над системами та користувачами в організації. Перехід на платформу SASE з підтримкою ZTNA дозволяє організаціям отримати та використовувати ці можливості.

9. Безпечний доступ до хмарних даних

Брокер безпеки хмарного доступу (CASB) та SASE забезпечують безпеку хмари у загальних послугах мережної безпеки. CASB забезпечує безпеку даних при перенесенні робочого навантаження у хмару.

10. Інтеграція SD-WAN

SD-WAN використовує централізоване керування для направлення трафіку через WAN. Такий дизайн збільшує продуктивність програми, продуктивність бізнесу, покращує взаємодію з користувачем та знижує витрати на ІТ. Тут SASE з'єднує хмарний сервіс із SD-WAN, забезпечуючи тим самим безпечний доступ віддаленим користувачам та офісам в інших місцях. SASE зводить до мінімуму або усуває необхідність у спеціалізованому обладнанні або додатках безпеки та поєднує різні аспекти мережі та безпеки в єдину хмарну платформу безпеки.

Висновок

Безпека даних не підлягає обговоренню будь-якої організації. Сьогоднішні підприємства мають більше користувачів, додатків, даних та сервісів, розподілених за хмарними сервісами. На кожній кінцевій точці потрібна безпека, і SASE пропонує ефективний спосіб вирішення цієї проблеми.